Doanh nghiệp thực hành ESG để hướng đến sự bền vững

Trong xu thế toàn cầu đang chuyển hướng sang phát triển bền vững và thực hành kinh doanh có trách nhiệm, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt tham gia một cách chủ động vào nỗ lực giảm thiểu carbon, giảm rác thải, cũng như các hoạt động trách nhiệm với cộng đồng như một phần trong các tiêu chí ESG. Việc thực hành đúng các tiêu chí ESG giúp doanh nghiệp phát triển xanh, bền vững.

ESG là cụm từ viết tắt bởi Environmental (Môi trường); Social (Xã hội) và Governance (Quản trị doanh nghiệp). Đây là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng, tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng.

Tại Việt Nam, xu hướng phát triển bền vững theo tiêu chí ESG cũng đang được cộng đồng doanh nghiệp tập trung thực hiện.

Không định hình là doanh nghiệp tạo tác động xã hội mà chỉ mong muốn bán được càng nhiều sản phẩm càng tốt, ban đầu doanh nghiệp này đã loay hoay với hàng ngàn tiêu chuẩn, quy định khắt khe về gia vị khi tiếp cận với các thị trường xuất khẩu. Đó là lúc mà doanh nghiệp thực sự thấy cần phải chuyển hướng kinh doanh bền vững hơn. Bắt đầu với những khoảnh rừng nhỏ trồng theo hướng hữu cơ, dần dần doanh nghiệp đã làm chủ cả nghìn ha được chứng nhận hữu cơ. Cũng từ đây, vô vàn cơ hội đã mở ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam