Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn

Doanh nghiệp thiếu vốn, trong khi việc tiếp cận vốn vay từ hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường vốn khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu. Điều này đã và đang làm gia tăng thêm áp lực đối với doanh nghiệp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là điều các đại biểu Quốc hội hết sức lo ngạị khi cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2023.

Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 4/5/2023 là 2,78% cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh cũng như khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp tiếp tục khó khăn. Mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao so với thực lực của doanh nghiệp. Trong khi, hiện việc giải ngân khoản cấp bù lãi suất 2% cho các khoản vay thông qua ngân hàng thương mại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giải ngân quá chậm chỉ tương đương 0,82% tổng số nguồn lực 40.000 tỷ đồng. Các đại biểu lo ngại, điều này sẽ tạo áp lực rất lớn về vốn trong cả năm 2024.

Thực tế cho thấy các doanh nghiệp ngày càng khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng trong đó có cả những doanh nghiệp có tiềm lực, trong khi thời gian giải ngân lâu hơn. Việc nghiên cứu, thiết kế các gói tín dụng ưu đãi cho các ngành, lĩnh vực sản xuất chủ lực trong nước để không triệt tiêu năng lực doanh nghiệp, trong bối cảnh này là rất cấp bách./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!