Doanh nghiệp Việt cần gì để hội nhập nền kinh tế toàn cầu?

Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp sẽ giúp cho nền kinh tế ổn định, vững mạnh và bền vững. Do đó, việc ưu tiên, tạo mọi điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ là một trong những mục tiêu luôn phải hướng tới. Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp Việt bắt đầu dịch chuyển mục tiêu, xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới nhằm thu hút thêm nguồn lực và khẳng định uy tín.

Theo các chuyên gia, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng được nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự và áp dụng các công nghệ mới trong dây chuyền sản xuất, nhờ đó, tạo được niềm tin và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Việc các doanh nghiệp Việt định hướng ra toàn cầu là một xu thế tất yếu, bởi nhiều ý kiến cho rằng, việc mở rộng quy mô sẽ giúp doanh nghiệp có thêm rất nhiều nguồn lực để đóng góp vào ngân sách nhà nước. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng rất cần sự hỗ trợ từ chính sách, tín dụng hay kết nối giao thương.

Doanh nghiệp toàn cầu là một khái niệm không mới nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được, đặc biệt là trong việc thể hiện trách nhiệm xã hội, hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh; từ đó, mở ra nhiều cơ hội hơn, nâng tầm vị thế của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Tuấn Anh Hồng Dũng Tùng Dương