Độc đáo Lễ cấp sắc của người Dao Tuyển

Cấp sắc là một nghi lễ linh liêng và quan trọng nhất trong đời sống văn hóa tâm linh được người dân tộc Dao Tuyển ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai duy trì từ nhiều đời nay. Lễ cấp sắc hàm chứa nhiều giá trị nhân văn, thể hiện ở các điều chỉ giáo ghi trong sắc cấp cho người thụ lễ, đó là biết ơn Tổ tiên, tuyệt đối kỵ làm việc ác, điều xấu, thể hiện khát vọng về một cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc

Sau một thời gian dài chuẩn bị, hôm nay gia đình ông Hứa Văn Liên ở thôn làng Đẩu tổ chức lễ cấp sắc cho 2 cháu trai. Người Dao Tuyển quan niệm rằng, con người khi trải qua lễ cấp sắc mới có tâm, có đức để phân biệt phải trái. Những chàng trai từ 10 tuổi trở lên được gia đình chọn ngày lành, tháng tốt để làm lễ. Sau khi chọn được ngày, gia đình chuẩn bị lợn, gà, giấy, hương, lương thực, rượu... để dùng trong ngày cấp sắc và nhờ đủ sáu thầy để làm lễ.

Lễ Cấp sắc của người Dao Tuyển được tổ chức vào tháng 11, 12 và tháng 1 âm lịch hằng năm, có 3 cấp là cấp thấp, cấp trung bình và cấp cao. Tùy thuộc vào điều kiện gia chủ mà tổ chức lễ. 2 phần lễ chính là lễ Quá tăng (qua đèn) và lễ Thăng cấp. Sự khác biệt trong lễ cấp sắc của người Dao Tuyển so với người Dao Đỏ là ít dùng đèn mà chủ yếu dùng sách cổ. 

Lễ cấp sắc không chỉ là sự kết nối giữa không gian thiêng với không gian trần tục, giữa cõi thánh, thần với giới trần tục, mà quan trọng là sự kết nối giữa con người với con người, giữa người được cấp sắc với gia đình, dòng họ và cả cộng đồng. Đây là dịp anh chị em họ hàng, bạn bè, hàng xóm có dịp tụ họp, chúc phúc cho người được cấp sắc.

Trải qua thời gian, lễ cấp sắc của người Dao Việt Nam nói chung và người Dao Tuyển ở Bảo Yên nói riêng luôn biến đổi, thích ứng, phù hợp với đời sống hiện thực để tạo nên hơi thở mới, sức sống mới nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt sắc thái văn hóa dân tộc của cộng đồng người Dao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quốc Hưng -

Thùy Anh