Đổi mới để thu hút học sinh học nghề

Học nghề đang là lựa chọn được nhiều học sinh ưu tiên trong mùa tuyển sinh năm nay. Điều này vừa là sự chuyển dịch phù hợp với xu thế vận động của nền kinh tế, đồng thời cũng phản ánh những thay đổi theo hướng tích cực trong cách nhìn nhận, lựa chọn định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Mùa tuyển sinh năm nay, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội xét tuyển được gần 4600 học sinh, sinh viên. Trong đó có 1600 sinh viên cao đẳng chính quy học tập tại trường, 2200 học sinh trình độ trung cấp liên kết đào tạo với các Trung tâm GDNN-GDTX tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành khu vực phía Bắc. Đây là con số đáng mừng, là ví dụ cho sự thay đổi nhận thức về học nghề của xã hội.

Để thu hút học sinh vào học nghề, thực hiện tốt mục tiêu phân luồng, nhiều trường nghề đã đẩy mạnh đổi mới và đầu tư có trọng điểm về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo cho các ngành đào tạo mới; Phát triển chương trình đào tạo, biên soạn, lựa chọn đưa vào sử dụng giáo trình và các học liệu, đặc biệt là việc gắn kết với doanh nghiêp, với thị trường lao động và việc làm.

Kiến tạo môi trường giáo dục vì người học - làm cho người học muốn học, biết cách học và học thành công; nâng tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp chuyên ngành đào tạo và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động với chất lượng đào tạo đã và đang là những yêu cầu đặt ra với các trường nghề trong bối cảnh mới.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phan Hằng Việt Hà