Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, đáp ứng mong mỏi của cử tri

Trong chiều nay 8/4, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã chủ trì Phiên họp thứ 4 Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội để cho ý kiến về giải trình, tiếp thu về dự thảo Đề án và hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tới đây.

Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã cho ý kiến về thời gian tổ chức chất vấn, thời gian chất vấn và trả lời chất vấn; việc đưa ra cam kết về thời hạn khắc phục bất cập, hạn chế đối với vấn đề chất vấn. Các ý kiến cũng góp ý về việc đổi mới giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xem xét kiến nghị giám sát của các cơ quan. Các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, việc tổ chức chất vấn tại phiên họp của UBTVQH cần được thực hiện nhiều hơn và trực tiếp đi sâu vào các vấn đề thời sự “nóng bỏng”. Bên cạnh đó, làm rõ hơn việc đổi mới trong hoạt động giải trình ở Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, nhấn mạnh hồ sơ Đề án phải có đầy đủ Tờ trình, tài liệu, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để báo cáo UBTVQH. Trưởng ban chỉ đạo Đề án cũng thống nhất với các đại biểu là cần tiếp tục nâng cao hiệu quả chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội và các Phiên họp của UBTVQH. 

Người trả lời chất vấn có trách nhiệm làm rõ và cam kết đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, bất cập. UBTVQH xem xét báo cáo hàng tháng về công tác dân nguyện, lập danh sách các vụ việc tồn đọng để giám sát; đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề; tăng cường hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống, mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân, cử tri vào hoạt động giám sát của Quốc hội.

Thực hiện : Khắc Phục Tùng Dương