Đổi mới vì kỳ họp hiệu quả, chất lượng

Chiều 23/5, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo, chuyên viên văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá 15.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Văn phòng Quốc hội cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đại diện lãnh đạo các Văn phòng cũng đề xuất, kiến nghị thêm một số vấn đề nhằm hoàn thiện cho công tác tổ chức, phục vụ kỳ họp như: vấn đề ghi âm dự phòng, điểm danh đại biểu, kinh phí phục vụ  hoạt động của đại biểu. Một số ý kiến đề nghị được bổ sung định mức, biên chế cũng như số lượng phòng, đảm bảo công bằng giữa các địa phương cũng như giảm thiểu khó khăn về con người trong khi các đầu việc tăng. 

Về việc chậm gửi tài liệu, Đại diện Văn phòng Quốc hội cho biết, đã phản ánh với Chính phủ để có các giải pháp khắc phục, tuy nhiên việc gửi tài liệu về các cơ quan của Quốc hội vẫn chưa đúng hạn, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, tiếp nhận, xử lý thông tin, và cũng chưa có chế tài xử phạt vấn đề này. Văn phòng Quốc hội cũng khẳng định, các cơ quan truyền thông của Quốc hội sẽ là đầu mối cung cấp thông tin cho các địa phương. Việc ghi âm dự phòng vẫn được tiến hành nhằm đảm bảo tiếp thu  đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Theo đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng Văn phòng Quốc hộ vẫn dự trù các phương án, bố trí các phòng họp riêng cho đại biểu nếu là F0, bố trí các phòng họp trực tuyến cho đại biểu là lãnh đạo, họp giao ban trực tuyến với địa phương. Trên tinh thần Quốc hội đổi mới, hành động , Văn phòng Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND cũng phải đổi mới, hành động vì mục tiêu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 3 cũng như các kỳ họp tới.

Thực hiện : Bích Hạnh Ngọc Tuấn