Đối ngoại Quốc phòng tới năm 2025: Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả

Sáng nay 14/04, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 23 điểm cầu.

Theo Cục Đối ngoại, giai đoạn 2016-2021, quán triệt và triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại quốc phòng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt và hiệu quả trên các mặt hoạt động, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương với các nước tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp tích cực vào việc xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ quốc phòng với hơn 100 quốc gia. 

Bên cạnh đó, quân đội chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, góp phần củng cố lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, sự tham gia của Việt Nam mở rộng cả về hình thức, quy mô và địa bàn, được Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế đánh giá cao.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thông qua kênh ngoại giao quốc phòng, đã vận động được các đối tác hỗ trợ hàng trăm nghìn liều vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế. Bên cạnh đó, chủ động tham gia và tổ chức đăng cai các hội thao quân sự quốc tế, đạt hiệu quả cao trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý ô nhiễm bom mìn và chất đôc da cam/dioxin.

Phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, nhất là với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống.

Thực hiện : Khắc Phục Trương Tùng