Đội ngũ y tế thôn bản thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng chỉ được hưởng chế độ không chuyên trách

Nhân viên y tế thôn bản bị cắt giảm do quy định về người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản không còn được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Điều này đã dẫn đến những khó khăn về nguồn nhân lực y tế cơ sở y tế, dự phòng.

Cần tiếp tục quan tâm đến chế độ phụ cấp để duy trì đội ngũ này là nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu tại buổi làm việc sáng nay giữa Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng với các Bộ, ngành. 

Theo số liệu thống kê tính đến năm 2020, cả nước có trên 2.600 cô đỡ thôn bản được đào tạo 6 tháng trở lên, tuy nhiên chỉ 65% người đang hoạt động, và trong đó hơn 1/3 chưa được hưởng chế độ phụ cấp của nhân viên y tế thôn bản theo Quyết định số 75/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi về nội dung này Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, đội ngũ y tế thôn bản rất cần thiết. Tuy nhiên, do nhiều chính sách và chế độ phụ cấp y tế cơ sở đã thay đổi nên đến nay đội ngũ này dần ít đi, số người còn hoạt động cũng nhiều tuổi, làm kiêm nhiệm và cũng không còn mặn mà do chế độ phụ cấp chưa được quan tâm.

Bộ Y tế đã có 2 Tờ trình từ năm 2021 về giải pháp thực hiện chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản. Đồng thời đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết để đáp ứng việc duy trì đội ngũ nhân viên y tế thôn bản nhất là trong giai đoạn hiện nay. 

Thực hiện : Như Thảo Anh Đức