Đối thoại chính sách: Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

Trước thực trạng tồn chứa tro xỉ, bã thải thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện và phân bón trong cả nước, việc tái chế và tái sử dụng tro, xỉ, thạch cao vào sản xuất và các hoạt động kinh tế khác sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, đây cũng là lợi ích và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chuyển giao những công nghệ hiện đại, hướng tới phương thức sản xuất thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, thực tế là hiện nay, việc xử lý tro xỉ, bã thải thạch cao làm phụ gia, nguyên liệu để sản xuất VLXD đã đạt được như kỳ vọng hay chưa, và còn đang gặp phải những khó khăn vướng mắc gì cần tháo gỡ? Đây sẽ là chủ đề của chương trình Đối thoại chính sách ngày hôm nay. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Thoa -

Hiền Trang