Đối thoại chính sách: Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường

Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025). Tại dự thảo này, lần đầu tiên đồ uống có đường thuộc danh mục hàng hóa đề xuất áp dụng thu thuế tiêu thụ đặc biệt.  

Đây cũng là chủ đề chúng tôi bàn thảo hôm nay cùng các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu: 
 
- Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới - Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm;
- Chuyên gia kinh tế - Thạc sĩ Đào Thế Sơn;
- Bà Vũ Thị Minh Hạnh - nguyên Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Thanh Nga -

Vân Hương