Đối thoại chính sách: Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 8/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1755/QĐ-TTD phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên cho đến nay, phát triển công nghiệp văn hóa vẫn đang là một bài toán khó. Sự chuyển hóa từ chủ trương sang các chính sách cụ thể cho sự phát triển công nghiệp văn hóa chưa có đột phá mạnh mẽ, thiếu vắng đi các biện pháp thực thi và thiếu chính sách thu hút nguồn lực đầu tư, khiến cho kho báu di sản văn hóa chưa phát huy được hiệu quả.

Làm thế nào để biến những tiềm năng di sản văn hoá phong phú và đồ sộ thành nguồn lực kinh tế vững mạnh để phát triển đất nước đã và đang là bài toán cần có lời giải.

Để giải đáp phần nào câu chuyện này, THQHVN đã mời tới 3 vị khách:

Ông Bùi Hoài Sơn, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội,

TS Lê Thị Minh Lý, PCT Hội Di sản Văn hoá Việt Nam,

Đạo diễn Việt Tú

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!