Đối thoại chính sách: Khuyến nông trong xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng sâu vùng xa

Với phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”, thời gian qua, hệ thống khuyến nông cả nước đã triển khai hàng trăm dự án với hàng trăm nghìn hộ dân tham gia giúp cải thiện sinh kế cho nhân dân. Đặc biệt, hệ thống khuyến nông căn cứ vào điều kiện của từng địa phương, vùng miền, nhu cầu của nông dân để lựa chọn đối tượng cây trồng, vật nuôi, sản phẩm đặc trưng, tiến bộ kỹ thuật thích hợp để hướng dẫn, chuyển giao cho nông dân. Ở những vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cán bộ khuyến nông đã đồng hành, trợ lực để bà con yên tâm sản xuất, canh tác.

Để quý vị hiểu hơn những khó khăn, tồn tại và kết quả, định hướng trong công tác này, xin được giới thiệu 2 khách mời:

- Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Ông Bế Trung Anh - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Hà -

Phúc Hân