Đối thoại chính sách: Tác động của Luật Thuế 71 đối với thị trường phân bón

Đối với nông nghiệp, phân bón là yếu tố quan trọng, đóng góp tới trên 40% cho việc nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho người nông dân… Để hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp, cách đây gần 8 năm, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thuế 71/2014/QH13 quy định mặt hàng phân bón là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Luật chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2015.

Vậy, sau 8 năm, luật đã đi vào cuộc sống như thế nào? Mục tiêu hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp có thực hiện được hay không và cần những giải pháp nào về chính sách để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp sản xuất phân bón và người nông dân trong điều kiện hiện nay? Bài toàn thị trường cho phân bón sản xuất trong nước và phân bón nhập khẩu cần được giải quyết như thế nào? Đây là những vấn đề đặt ra để thảo luận trong chương trình Đối thoại chính sách ngày hôm nay. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam