Đối thoại chính sách: Thúc đẩy bình đẳng giới - giải quyết các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” là 1 trong 10 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là đơn vị được giao chủ trì, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dự án. Đây cũng là lần đầu tiên, trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có riêng một dự án thành phần về thúc đẩy bình đẳng giới.

Đến nay, giai đoạn I của dự án (từ 2021- 2025) đã đi được gần nửa quãng đường và đạt được những kết quả bước đầu đáng chú ý, thể hiện sự tham gia có trách nhiệm của cộng đồng, các ngành, các cấp góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Như Thảo