Đối thoại chính sách: Thực trạng đa dạng sinh học ở Việt Nam

Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên. Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng đối với việc cân bằng hệ sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt là với mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam là một trong 16 quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới song lại là quốc gia thứ hai trong khu vực Đông Á về số lượng các loài bị đe dọa tuyệt chủng.

Thực trạng này tác động tiêu cực như thế tới môi trường sống cũng như quá trình hiện thực hóa những cam kết Quốc tế chúng ta đã ký kết và tham gia? Đây sẽ là chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Cùng bàn luận chủ đề này với 2 vị khách mời:

- PGS.TS NGUYỄN CHU HỒI - Đại biểu Quốc hội khóa XV;

- PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THỌ - Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Thanh