Đối thoại chính sách: Tiết kiệm năng lượng bền vững trong công nghiệp

Bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển ngành năng lượng bền vững luôn là mục tiêu xuyên suốt của Việt Nam trong nhiều năm qua. Song hành với đó là các giải pháp để tiết kiệm năng lượng cũng luôn được đặt lên hàng đầu, coi đây là yếu tố tiên quyết để Việt Nam thực hiện có hiệu quả mục tiêu đảm bảo nguồn an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong hành trình thực hiện tiết kiệm năng lượng thì câu chuyện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp tiết kiệm năng lượng như thế nào và làm gì để việc tiết kiệm năng lượng công nghiệp thật sự có hiệu quả được đặc biệt chú trọng. Bởi hoạt động sản xuất công nghiệp luôn sử dụng, tiêu hao rất lớn nguồn tài nguyên nặng lượng. Và nếu không có những giải pháp và hướng đi bền vững thì thất thoát, lãng phí năng lượng trong công nghiệp là cực kỳ lớn, phát sinh nhiều hệ luỵ. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Nguyễn Nga -

Minh Huy