Đối thoại Davos: AI tạo sinh - Cơ hội hay thách thức?

AI tạo sinh có khả năng biến đổi toàn bộ ngành công nghiệp, cách mạng hoá vai trò việc làm, tăng năng suất công việc, mở ra một kỷ nguyên đổi mới hoàn toàn khác...Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những thách thức như sự gián đoạn của toàn bộ ngành công nghiệp, định hướng lại việc làm, hay gây ra những rủi ro về an ninh.

Vậy những cơ hội và thách thức mà AI tạo sinh mang lại là gì? Nó có ý nghĩa gì đối với các ngành công nghiệp?

Cùng lắng nghe ý kiến của các diễn giả tại phiên thảo luận Diễn đàn kinh tế thế giới Davos với chủ đề:

AI tạo sinh - Cơ hội hay thách thức?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Lê Ngọc Anh