Đối thoại Davos lSố 22l: Nền kinh tế trong một xã hội siêu già hoá

Từ năm 2015 đến năm 2050, tỷ lệ dân số thế giới trên 60 tuổi sẽ tăng từ 12% lên 22%. Đến năm 2050, 80% người cao tuổi sẽ sẽ tập trung ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Với những thách thức toàn cầu hiện nay, các quốc gia sẽ chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tác động của một xã hội siêu già hoá?

Cùng lắng nghe những ý kiến của các diễn giả đến từ nhiều tổ chức quốc tế và chính phủ các nước trong phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới DAVOS với chủ đề: NỀN KINH TẾ TRONG MỘT XÃ HỘI SIÊU GIÀ HOÁ.

 

Đỗ Lê Ngọc Anh