Đối thoại Davos: Tác động của AI đối với thị trường lao động trong tương lai

Theo một nghiên cứu của diễn đàn kinh tế thế giới, 25% việc làm toàn cầu sẽ thay đổi trong 5 năm tới do sự phát triển bùng nổ của AI tạo sinh. 80% nhiệm vụ ở một số công việc sẽ được tự động hóa, tạo nên cuộc cách mạng trên thị trường lao động. Lực lượng lao động toàn cầu đã có sự chuẩn bị cho sự thay đổi này như thế nào? Đây là chủ đề của cuộc thảo luận tại diễn đàn kinh tế thế giới ngày hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Vân Hương