Đối thoại Davos: Thúc đẩy đổi mới nhằm tăng cường an ninh lương thực

Biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các hiện tượng thời tiết cực đoan đe dọa an ninh lương thực và làm ảnh hưởng đến sinh kế của người nông dân ở nhiều nơi trên thế giới.

Làm thế nào chúng ta có thể tăng cường hoạt động đổi mới để xây dựng một hệ sinh thái sản xuất lương thực thực phẩm an toàn khi khí hậu ngày càng trở nên khó lường? 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vân Hương