Đối thoại số 17: Ngăn chặn quảng cáo bẩn trên không gian mạng – xây dựng hệ sinh thái không gian số lành mạnh

Làm thế nào để ngăn chặn quảng cáo bẩn trên không gian mạng? Cần có cơ chế, chính sách gì để tăng cường trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo? Đây là những vấn đề sẽ được bàn luận trong chương trình.

Sau khi Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70 ngày 20/1/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, trong đó có quy định cụ thể trách nhiệm của người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng tại Việt Nam, tình hình quảng cáo trên mạng tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa được như kỳ vọng, các hành vi vi phạm về quảng cáo trên mạng vẫn tiếp diễn phức tạp.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã nêu vấn đề quảng cáo phản cảm, sai sự thật trên các nền tảng xuyên biên giới để chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Quang Anh