Đối thoại số |Số 32|: Cần đẩy mạnh triển khai sử dụng bảo hiểm xã hội số trên toàn quốc

Theo Đề án 06 thì lĩnh vực bảo hiểm xã hội là một trong những nhóm cần phải thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ. Kết quả trong thời gian vừa qua cũng đã cho thấy được điều đó. Đặc biệt là khi người dân đi khám chữa bệnh đã hoàn toàn có thể loại bỏ các giấy tờ không cần thiết.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là trong quá trình vận hành và quản lý vẫn còn nhiều thiếu sót và lỗi hệ thống. Ví dụ như sai hoặc mất thông tin người dân, quá tải cục bộ không thể đăng nhập, lĩnh vực thì chuyển đổi nhưng con người thì chưa số hoá triệt để. Vậy chúng ta sẽ cần tháo gỡ các rào cản như thế nào để thúc đây mạnh mẽ chuyển đổi số hơn nữa? 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Tuấn Anh