Đối thoại số |Số 30|: Cần thiết phải áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ game online

Mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó bổ sung dịch vụ game online vào nhóm đối tượng áp thuế này. Nghe thì có vẻ là thông tin không mấy tích cực nhưng rõ ràng việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt lĩnh vực này là rất cần thiết bởi doanh thu từ dịch vụ game là rất lớn.

Trong khi, số thuế thu nộp về ngân sách nhà nước tại không đúng với thực tế bởi vì phần lớn các nhà phát hành game tại Việt Nam đều là các doanh nghiệp nước ngoài. Nhìn rộng ra hơn nữa, khi mà các cơ quan quản lý đã bắt đầu chú ý đến lĩnh vực này thì có nghĩa là thị trường game tại Việt Nam cũng như những người chơi sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa.

Trước tiên, xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tuấn Anh