Đối thoại số l Số 19 l: Chuyển đổi số từ sản xuất kinh doanh

Chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh có thể được hiểu là thay đổi phương thức làm việc thông qua sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động của mỗi đơn vị, doanh nghiệp nhằm thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những hiệu quả cao hơn, những giá trị sản xuất mới hơn.

Chắc chắn, chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp, khi ứng dụng chuyển đổi số, sự liên kết thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp được kết nối trên nền tảng một hệ thống công nghệ đồng nhất, giúp cho các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp được giải quyết ngay khi xảy ra và sự vận hành không bị tắc nghẽn, gây tác động xấu đến hoạt động của doanh nghiệp, như: phục vụ khách hàng bị chậm trễ, lượng hàng bán được giảm sút. Tuy nhiên, dường như hiện nay ở nước ta, chuyển đổi số đang được tập trung trong lĩnh vực công, và trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Cùng bàn luận chủ đề này, xin giới thiệu ông THÁI HUỲNH NGHĨA, Giám đốc Khối chuyển đổi số, Công ty CP HTC Viễn thông quốc tế, Tập đoàn Hà Nội Telecom.

Mời quý vị theo dõi video!

Thực hiện : Quang Anh