Đối thoại số: Nâng cao ý thức người sử dụng internet

Theo số liệu của We are Social năm 2022, Việt Nam là một trong những quốc gia có dân số sử dụng internet tích cực nhất trên thế giới với hơn 72 triệu người. Xu hướng người dân đọc tin tức qua mạng, sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin ngày càng cao.

Tuy nhiên, không gian mạng với đặc tính dễ ẩn danh, lan truyền nhanh đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật. Trong bối cảnh này, chúng ta sẽ cần phải có những giải pháp như thế nào? Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tuấn Anh