Đối thoại số: Nhìn lại hệ thống giao dịch chứng khoán kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra

Với yêu cầu kết nối cao và chính xác, việc xây dựng một hệ thống công nghệ giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam là một yêu cầu bắt buộc, đòi hỏi một sự đầu tư về nguồn lực và nhân lực chất lượng cao lớn cho các đơn vị. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm nghẽn của thị trường này khi hệ thống giao dịch nhiều năm chưa được nâng cấp thì số lượng giao dịch bùng nổ, đã khiến cho tình trạng nghẽn lệnh xảy ra đúng vào thời điểm dịch Covid-19. Điều đáng nói hơn là hệ thống giao dịch mới đáng lẽ phải được vận hành vào cuối năm 2023 nhưng vẫn chưa thể triển khai được.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Tuấn Anh