Đối thoại số |Số 21|: Xây dựng tòa án điện tử - Đẩy mạnh cải cách tư pháp

Một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Tòa án nhân dân năm 2022 được Tòa án nhân dân tối cao công bố vừa qua là “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Tòa án, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử”.

Tại phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh việc xây dựng Tòa án điện tử là tiến bộ lớn và phù hợp với sự thay đổi của xã hội và xu hướng của thế giới.

Thời gian qua, Hệ thống tòa án đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xét xử, hệ thống quản lý án và trợ lý ảo đã được nhiều thẩm phán sử dụng để tham khảo trong công việc của mình. Công tác xét xử trực tuyến của tòa án có nhiều nỗ lực, tạo được hiệu ứng dư luận xã hội rất tốt, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh có những diễn biến phức tạp.

Nhận diện những kết quả đạt được, những khó khăn và các giải pháp để triển khai trong thời gian tới của quá trình Chuyển đổi số trong Tòa án, hướng tới việc xây dựng Tòa án điện tử, Đây là những vấn đề sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam