Đối thoại số |Số 27|: Cần sớm có quy chế phối hợp để ngăn chặn việc lừa đảo trên không gian mạng

Lừa đảo bằng giả danh các cơ quan chức năng như là Công an hay Viện kiểm sát có lẽ là một thủ đoạn không hề mới nhưng diễn biến ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp hơn. Các đối tượng lừa đảo luôn thay đổi chiêu trò cũng như là cách thức chiếm đoạt tiền làm cho quá trình điều tra trở nên khó khăn và phức tạp.

Hơn bao giờ hết, chúng ta nên có sự thay đổi như thế nào về các giải pháp kỹ thuật, về chính sách để ngăn chặn, phát hiện kịp thời và có sự phối hợp giữa các tổ chức liên quan được liên tục và hiệu quả.  Đây sẽ là nội dung chính mà Truyền hình Quốc hội Việt Nam cùng bàn luận với ông Trần Minh Quảng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Chia sẻ nguy cơ an ninh mạng - Công ty An ninh mạng Viettel trong chương trình ngày hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!