Đối thoại số |Số 33|: Giải quyết vấn đề sở hữu trí tuệ trong đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo là cụm từ được rất nhiều thành phần kinh tế nhắc đến trong nhiều năm trở lại đây. Từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cá nhân rồi các nhà đầu tư. Đây là một xu hướng phát triển với một động lực mới là thay đổi theo hướng mới cả về tư duy và hành động.

Đổi mới sáng tạo ở đây không chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, mà còn áp dụng cho cả những doanh nghiệp đã và đang phát triển nhắm tái cơ cấu hoạt động, tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và tất nhiên là phải gắn đến công cuộc chuyển đổi số.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là đổi mới sáng tạo thì được công nhận như thế nào? Hệ thống pháp lý có đầy đủ hay không? Cơ chế ưu đãi khuyến khích có hay không? Đặc biệt là trong vấn đề sở hữu trí tuệ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Tuấn Anh