Đối thoại số |Số 4|: Muốn xây dựng thành phố thông minh phải bắt đầu từ chuyển đổi số

Thành phố thông minh là một trong những mục tiêu được nhiều quốc gia trên thế giới hướng tới, trong đó có Việt Nam. Đây là một mục tiêu lớn đòi hỏi hành lang pháp lý chi tiết, được cụ thể hóa bằng những cơ chế chính sách đặc thù để có thể triển khai xây dựng đồng bộ và hiệu quả.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình!