Đối thoại số |Số 24|: Thách thức nào đặt ra trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp?

Ngành sản xuất công nghiệp là một trong những ngành được chú trọng nhất tại nước ta. Vì vậy mà việc chuyển đổi số ngành sản xuất công nghiệp ngày càng trở nên bức thiết.

Chuyển đổi số trong sản xuất là thay đổi phương thức làm việc thông qua sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động của mỗi đơn vị, doanh nghiệp nhằm thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những hiệu quả cao hơn, những giá trị sản xuất mới hơn.

Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp. Khi ứng dụng chuyển đổi số, sự liên kết thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp được kết nối trên nền tảng một hệ thống công nghệ đồng nhất, giúp cho các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp được giải quyết ngay khi xảy ra và sự vận hành không bị tắc nghẽn, gây tác động xấu đến hoạt động của doanh nghiệp, như: phục vụ khách hàng bị chậm trễ, lượng hàng bán được giảm sút,…

Tuy nhiên, quá trình này cũng đang gặp không ít trở ngại, khó khăn. Cùng tìm hiểu trong chương trình Đối thoại số ngày hôm nay. 

Mời quý vị theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam