Đối thoại số: Trí tuệ nhân tạo và nhận diện những thách thức mới

Công nghệ trí tuệ nhân tạo vẫn đang ngày càng được phát triển, hoàn thiện và ứng dụng một cách nhanh chóng và đem lại những lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, công nghệ này đang bộc lộ ra một số thách thức mới khi một số ứng dụng phát triển nóng như việc không kiểm chứng thông tin của Chat GPT, quá trình thu thập dữ liệu không được kiểm soát, dễ phục vụ cho những mục đích tiêu cực. Còn tại Việt Nam, nhân lực để có thể kiểm soát và phát triển công nghệ này cũng còn nhiều hạn chế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Tuấn Anh