Đối thoại số |Số 29|: Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn chưa đồng bộ

Theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Trong suốt thời gian vừa qua, lĩnh vực này đã ghi nhận được một số thành tựu nổi bật, kết quả đáng ghi nhận trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp và nông thôn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn còn hiện diện nhiều khó khăn, vướng mắc như mức độ cơ giới hóa thấp, ít công nghệ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hoạt động sản xuất, canh tác chủ yếu vẫn dựa theo kinh nghiệm và vô vàn lý do khác. Những rào cản đó là gì?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

 

 

Tuấn Anh