• 1122 lượt xem
  • 18:44 22/10/2023
  • Văn hóa

Đối thoại văn hóa: Làm mới chèo để kéo khán giả đến sân khấu

Trải qua quá trình hình thành, phát triển lâu dài, đến nay nghệ thuật Chèo đã đi sâu vào đời sống văn hóa tinh thần, trở thành một trong những môn nghệ thuật truyền thống tiêu biểu, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị của nghệ thuật Chèo là câu chuyện không mới, nhưng làm mới theo cách nào để Chèo có thể hòa nhập được với nhịp sống đương đại và đến gần hơn với các khán giả?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thanh Huyền