Đời thủy thủ - Bước chân trên sóng cả

Đội tàu biển Việt Nam với xuất phát điểm từ những con tàu gỗ, tàu sắt loại nhỏ, trang bị thô sơ, chạy ven biển để phục vụ chiến tranh rồi mới tăng dần về trọng tải, hiện đại dần về trang thiết bị. Làm việc trên những con tàu đó, các thế hệ thuyền viên Việt Nam cũng đi từ những bước đào tạo sơ khai, chính quy và hiện đại. Trong cuốn sách “Đời thủy thủ - Bước chân trên sóng cả” 2 tác giả Lê Vân - Vỹ Khương chắp bút, họ đã phác thảo phần nào cuộc sống, công việc các thế hệ thuyền viên Việt Nam.

“Đời thủy thủ - bước chân trên sóng cả” gồm 4 chương: Những bước chân đầu tiên, Đi biển thời… khó, Lính đánh thuê thời hội nhập, Để nhớ một thời biển cả.

Cuốn sách như một hải trình, trở về từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Đó là những con tàu mang ký hiệu “GP”, ra đời những năm 1968 -1973 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tiếp theo đó là hồi ký của ông Nguyễn Văn Quế - người Việt đầu tiên có bằng thuyền trưởng do Pháp cấp. Hay bà Nguyễn Thị Hồng – nữ  thuyền trưởng đầu tiên của Việt Nam và câu chuyện cứu người trong bão biển.

Những câu chuyện về vị thuyền trưởng trẻ nhất trong chiến tranh, lần thoát chết trên tàu Cửu Long năm 1971... như những thước phim tư liệu sống động một thời, thể hiện rõ tinh thần “ăn sóng nói gió” của người thủy thủ. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh Hà -

Đỗ Khoan -

Nguyễn Trình