Đắk Lắk: Đồng bào dân tộc thiểu số là những "cột mốc sống" giữa miền biên cương

Bảo vệ biên giới quốc gia là nghĩa vụ của toàn nhân dân. Những năm qua, cùng với nỗ lực của lực lượng Bộ đội Biên phòng và địa phương, nhiều người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên tỉnh Đắk Lắk đã hăng hái tham gia góp sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đây là buổi tuần tra phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Là người lớn tuổi nhất trong đội hình, cũng là người có uy tín trong buôn, già làng Y Mosk Hra (y mốc-hờ-ra) không nhớ đã cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra bao nhiêu lần. Từng có 30 năm làm cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Yok Đôn nên ông rất tường tận những cánh rừng, ngọn đồi nơi đây.

Già làng Y MOSK HRA: Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk: (Là một già làng là mình phải có trách nhiệm cố gắng tuyên truyền từ người già đến người trẻ phải bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cố gắng dọn dẹp vệ sinh các cột mốc của nước Việt Nam chúng ta)

Còn đây là lần đầu tiên đoàn viên trẻ Y Nô Ly tham gia tuần tra biên giới. Y Nô Ly rất cảm phục và tự hào khi nghe những cán bộ biên phòng kể về sự hy sinh của các liệt sĩ tại khu vực Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tổ quốc.

Anh Y NÔ LY KBUÔR: Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk: (Đây là lần đầu tiên bản thân tôi lên thăm biên giới. Bản thân tôi cảm thấy rất tự hào và có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc cũng như tôi cũng tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trong địa bàn xã, cùng nhau bảo vệ biên giới của tổ quốc)

Từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 4.000 lượt nhân dân và các lực lượng ở khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới. Trên địa bàn 4 xã vùng biên, hơn 2.400 tập thể, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia tự quản gần 60 km đường biên giới và 4 cột mốc biên giới.

Đại tá ĐỖ QUANG THẤM: Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Đắk Lắk: (BĐBP tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, mục đích ý nghĩa của ngày biên phòng toàn dân để phát huy hơn nữa vai trò của các cấp các ngành, của toàn thể nhân dân đối với sự nghiệp quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận bp toàn dân vững mạnh, để mỗi người dân trở thành một cột mốc sống)

Những già làng và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đã và đang trở thành những những cột mốc sống giữa miền biên thùy, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc./.

Kim Liên