Đồng bào La Hủ quẩn quanh trong nghèo đói

Hơn 2 năm nay đồng bào La Hủ ở tỉnh Lai Châu không còn là dân tộc rất ít người để được hưởng chính sách bảo tồn đặc biệt theo Quyết định số 449 ngày 10/4/2020 của Chính phủ về "Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 - 2030", bởi số lượng người La Hủ trên cả nước đã tăng lên hơn 11 nghìn người. Cuộc sống của đồng bào La Hủ ở nơi biên viễn xa xôi nhiều năm nay vẫn quẩn quanh trong đói nghèo.

Hơn 50 tuổi, bà Phùng Ky Mẻ người dân tộc La Hủ ở bản Phìn Khò xã Bum Tở đã phải trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chồng mất sớm, người con trai cũng mới qua đời. Cuộc sống nghèo khó giờ lại lận đận hơn vì phải “cõng” thêm 2 đứa cháu nhỏ.

Bản Phìn Khò có 165 hộ nằm ngay trung tâm xã Bum Tở nhưng có đến 140 hộ nghèo. Ngoài nguyên nhân người dân chưa biết áp dụng kỹ thuật vào thâm canh, sản xuất thì tệ nạn xã hội vẫn tồn tại nhiều năm nay. Xã có 90 người nghiện ma túy thì riêng bản Phìn Khò có đến 30 người.

Bum Tở được ví như là Kinh đô của người La Hủ, với hơn 860 hộ, gần 3.600 nhân khẩu. Những năm trước đã được Nhà nước đầu tư nhiều chương trình, dự án nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 80%. Hiện một số chính sách dành cho đồng bào La Hủ bị cắt giảm nên địa phương cũng gặp khó trong việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho người dân.

Hiện cả nước có hơn 11 nghìn người La Hủ chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Qua tiếp xúc cử tri và giám sát thực tế tại địa phương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhận thấy Quyết định số 449 của Chính phủ về  "Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 - 2030" cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Dù đã xóa bỏ tập quán du canh, du cư, nhưng đồng bào La Hủ vẫn còn nhiều tập tục lạc hậu. Trước khi đồng bào La Hủ tự mình vươn lên phát triển kinh tế thì vẫn cần đến chính sách bảo tồn, hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước để cái đói, cái nghèo không còn quẩn quanh bên người dân ở nơi đại ngàn, thâm sâu cùng cốc này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quốc Hưng -

Thế Anh