Đồng chí Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình

Sáng 31/03, tại Ninh Bình, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự và trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng đồng chí Đoàn Minh Huấn nhận trọng trách mới của Đảng và tin tưởng đồng chí sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tiếp cận nhanh tình hình, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXII .

Thực hiện : Bích Liên Vũ Hiếu