Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria gây thiệt hại hơn 34 tỷ USD

Liên quan đến các trận động đất liên tiếp xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Ngân hàng Thế giới (Word Bank) ước tính trận động đất có độ lớn 7,8 độ richter và các đợt dư chấn xảy ra tại khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra thiệt hại hơn 34 tỷ USD, tương đương với 4% GDP của nước này năm 2021.

Ngân hàng Thế giới cho biết số tiền hơn 34 tỷ USD này chưa bao gồm các chi phí tái thiết sau động đất, cũng chưa tính đến những thiệt hại do trận động đất này gây ra tại miền Bắc Syria. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng vì vẫn có cảnh báo về các dư chấn có thể gây thêm thiệt hại. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, 1,25 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ trở thành người vô gia cư do nhiều tòa nhà bị hư hại, trong đó 53% là nhà ở, còn lại là thiệt hại ở các cơ sở hạ tầng khác.