Đồng Nai: Chủ đầu tư thiếu năng lực, nhiều dự án bị thu hồi

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua nhiều Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế ngân sách và đầu tư công. Một trong số các nội dung được quan tâm, chất vấn của các đại biểu là xử lý những dự án chậm triển khai giai đoạn 2015 – 2021 trên địa bàn.

Kỳ họp thông qua nhiều Nghị quyết về bổ sung các giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách và đầu tư công. Về kết quả giám sát việc triển khai các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 – 2021, có 995 dự án đã ban hành bị thu hồi do quá 3 năm không thực hiện, triển khai dự án sai mục đích, thiếu kiểm tra, giám sát.        

Ông HUỲNH VIỆT CƯỜNG, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đồng Nai: “Hai nguyên nhân chính là do công tác bồi thường và việc bố trí vốn. Tôi thấy có nhiều dự án, thậm chí có việc là không đánh giá được tính khả thi của dự án, bồi thường.”

Nguyên nhân chậm tiến độ là do công tác lập kế hoạch đầu tư, bố trí vốn, cấp phép đầu tư chưa đồng bộ, hiệu quả. Về khách quan, chủ đầu tư thiếu năng lực, không chủ động phối hợp với UBND các cấp để tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng chậm kéo dài.

Ông ĐẶNG MINH ĐỨC, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Đồng Nai: “Trong quá trình lập hồ sơ, kế hoạch sử dụng đất, các dự án có thu hồi đất thì UBND cấp Huyện đăng ký khá nhiều dự án mà chưa tính toán đến nguồn lực triển khai, chưa dự báo thực tế cần triển khai dẫn đến thực hiện các Nghị quyết với tỷ lệ thấp.”

Để theo dõi, đôn đốc các dự án chậm triển khai, UBND tỉnh sẽ xây dựng hệ thống giám sát tiến độ đầu tư để kịp thời chỉ đạo, phân loại dự án, từ đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, thúc đẩy tiến độ, kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Ông NGUYỄN KIM PHƯỚC, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Đồng Nai: “Các địa phương rà soát công tác chuẩn bị các dự án, lập các danh mục khó thu hồi ở từng địa phương chưa chặt chẽ trong các khâu. Trong đó có tổ chức thực hiện các dự án, triển khai thực hiện và chuẩn bị về nhân sự.”

Ông THÁI BẢO, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai: “Chúng ta chưa đảm bảo làm đúng quy định. Nhiều dự án có thu hồi đất không được bố trí vốn, dự án ngoài ngân sách chưa được chủ trương đầu tư. Những vấn đề này được quy định rất rõ nhưng chúng ta chưa tuân thủ, đảm bảo thực hiện quy định chặt chẽ. Ở góc độ nào đó chúng ta thiếu căn cứ pháp lý.”

Về xử lý các dự án chậm triển khai, UBND tỉnh sẽ không cho các chủ đầu tư yếu năng lực tham gia đấu giá, đấu thầu các dự án. Đồng thời công khai các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm đầu tư, mục đích sử dụng đất, thuế, xây dựng trên các phương tiện thông tin. Sau kỳ họp, địa phương sẽ thực hiện nghiêm túc đối với các dự án bị thu hồi, đáp ứng mong mỏi kỳ vọng của cử tri.

Nguyễn Sơn