Đồng Tháp: Địa phương còn "ngại" chưa xử lý dứt điểm khiếu nại tố cáo tồn đọng, kéo dài

Tại buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/07/2016 đến ngày 01/7/2021 với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sáng 30/3, chỉ rõ tồn tại, hạn chế trong giải quyết khiếu nại tồn đọng, kéo dài, địa phương chưa mạnh dạn trả lời đứt điểm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị sớm giải quyết rốt ráo.

Tỉnh Đồng Tháp luôn xem tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, địa phương đã vào cuộc với quyết tâm cao, nhịp nhàng trong công tác phối hợp và có nhiều đổi mới. Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, tỉnh tiếp nhận 38.149 lượt tiếp công dân, tiếp nhận trên 12.000 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Kết quả có 5.835 đơn đủ điều kiện xử lý với trên 5.800 vụ việc, tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại đạt khá cao đạt 98,7%. Phần lớn các khiếu nại tập trung lĩnh vực đất đai như nâng mức bồi thường về giá đất và các yêu cầu hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thực hiện các dự án, công trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông HUỲNH MINH TUẤN – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp: “Hiện nay, pháp luật cưa quy định cụ thể về xử lý các trường hợp vi phạm nội quy tiếp công dân hoặc một số người dân có trình độ kém hiểu biết hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền”.Đoàn giám sát thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại các vụ khiếu nại xảy ra tại Gò Tháp, Gáo Giồng hiện tồn đọng, kéo dài, địa phương chưa mạnh dạn trả lời đứt điểm; vẫn còn tồn tại vụ khiếu nại tập trung đông người; sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương chưa có sự thống nhất xử lý cùng một vụ việc dẫn đến xử lý, giải quyết, khiếu nại tố cáo chậm

Ông TRẦN VĂN SÁU – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: “Qua đi thực tế cũng như nghiên cứu các báo cáo tôi thấy có việc tập trung kiếu kiện đông người của tỉnh vẫn còn. Phần lớn là những việc cũ, cái này số lương cũng còn nhiều”.

Ông LÊ QUỐC PHONG – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: “Từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, từng vị trí cố gắng làm sao thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Đặc biệt là cấp cơ sở phải tăng cường việc này. Nếu cơ sở nghe sớm, giải quyết sớm sẽ đỡ chuyển lên trên. Cái này chúng ta phải rà soát lại, đảm bảo duy trì việc tiếp dân này”.

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các địa phương bố trí nơi thực hiện hoạt động tiếp công dân; tăng cường nâng cao chất lượng và hình ảnh đội ngũ, bộ phận làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chấn chỉnh những sai sót trong quá trình tiếp công dân nếu có.
 

Thực hiện : Linh Có Hữu Bình