Đồng Tháp: Giai đoạn 2016-2021 giảm hơn 2.300 đơn khiếu nại, tố cáo

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp có buổi giám sát tại Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn từ ngày 01/07/2016 đến ngày 01/7/2021. Kết quả giai đoạn này địa phương tiếp nhận giảm trên 2.300 đơn khiếu nại, tố cáo so với giai đoạn 2010-2015.

Đoàn giám sát đánh giá cao tỉnh Đồng Tháp là một trong số ít những địa phương cả nước duy trì hoạt động tiếp công dân. Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra các vụ khiếu nại xảy ra tại Gò Tháp, Gáo Giồng hiện tồn đọng, kéo dài, địa phương chưa mạnh dạn trả lời đứt điểm; trên địa bàn còn tồn tại vụ khiếu nại tập trung đông người, gây mất an ninh; sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương chưa có sự thống nhất xử lý cùng một vụ việc.

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các địa phương bố trí nơi thực hiện hoạt động tiếp công dân rõ ràng; tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết dứt điểm một số vụ việc gây mất an ninh trật tự hiện đang tồn tại đã được đoàn đề cập; rà soát lại các vụ việc để đánh giá nếu đã được Trung ương cho ý kiến đề nghị vận động kết thúc; đề nghị phát huy trách nhiệm người đứng đầu để thực hiện có hiệu quả hoạt động tiếp công dân ở các cấp cơ sở và rà soát, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình tiếp công dân nếu có.Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận trên 38.000 lượt tiếp công dân, tiếp nhận trên 12.000 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đạt 100%, giảm 15% đơn khiếu nại, tố cáo so với giai đoạn 2010-2015. 

Thực hiện : Linh Có Hữu Bình