Động viên công nghiệp còn nhiều khó khăn

Tiếp tục hoạt động khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, sáng nay 8/12, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Trên địa bàn 9 tỉnh Quân khu 2 phụ trách, các doanh nghiệp công nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, sản xuất thiếu ổn định, khả năng đầu tư lại hạn chế. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lớn, có trình độ công nghiệp cao lại là doanh nghiệp  liên doanh, có yếu tố nước ngoài…không thuộc đối tượng động viên công nghiệp theo quy định hiện hành.

Các ý kiến cũng cho rằng, việc động viên công nghiệp đối với các doanh nghiệp công nghiệp trên thực tế còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, động viên công nghiệp thời gian qua vẫn chưa có đột phá, trong khi đây là lĩnh vực phải được chuẩn bị từ sớm từ xa, cần phát huy được trong nền công nghiệp quốc gia. Vì vậy, cùng với công nghiệp quốc phòng, an ninh thì các chính sách phù hợp, mang tính đặc thù vượt trội về động viên công nghiệp cần được nghiên cứu thấu đáo để thể chế hóa các quan điểm của Đảng, Nhà nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Vũ Hiếu