Dự án bất động sản phải xây nhà mới được chuyển nhượng: 1 quy định nhưng 3 luật "vênh" nhau

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 31/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay Quốc hội đang thảo luận và thông qua 3 luật là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đều quy định chung về dự án bất động sản phải xây nhà mới được chuyển nhượng. 

Tại kỳ họp trước, đại biểu nhận thấy quy định này tại 3 luật không thống nhất. Do đó, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị chỉ quy định nội dung này trong một luật, tránh trường hợp không thể sửa độc lập trong một luật khi cần thiết. Bên cạnh đó, đại biểu cho rẳng, nội dung quy định về việc cho phép xây nhà ở để kinh doanh chỉ nên quy định trong Luật Nhà ở hoặc Luật Kinh doanh bất động sản là phù hợp, luật khác khi còn áp dụng thì sẽ dẫn chiếu để tránh chồng chéo.

Tại khoản 7 Điều 30, theo đại biểu, quy định căn cứ theo loại đô thị như dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) là chưa có sự so sánh về tốc độ phát triển đô thị ở các địa phương, vì đô thị loại một, có nơi là các tỉnh, có nơi là cấp huyện. Quy định chung một nội dung cho nhiều loại đô thị sẽ xảy ra bất cập vì phường ở đô thị loại một sẽ khác xa rất nhiều so với xã ở đô thị loại ba.Nhưng quy định chung tất cả các dự án tại đô thị loại 3 phải xây dựng nhà ở để bán mà không bắt buộc đối với bất kỳ một dự án nào tại đô thị loại 4 là một bất cập.

Tại khoản 7 Điều 30, theo đại biểu, quy định căn cứ theo loại đô thị như dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) là chưa có sự so sánh về tốc độ phát triển đô thị ở các địa phương, vì đô thị loại một, có nơi là các tỉnh, có nơi là cấp huyện. Quy định chung một nội dung cho nhiều loại đô thị sẽ xảy ra bất cập vì phường ở đô thị loại một sẽ khác xa rất nhiều so với xã ở đô thị loại ba.Nhưng quy định chung tất cả các dự án tại đô thị loại 3 phải xây dựng nhà ở để bán mà không bắt buộc đối với bất kỳ một dự án nào tại đô thị loại 4 là một bất cập.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số