Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền mới đề cập đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, chưa tính tới người Việt

Sáng 1/11, trong phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), phát biểu tại hội trường, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hoà) đóng góp hoàn thiện dự án luật về một số nội dung, trong đó có quy định giao dịch có giá trị lớn và cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị.

Về quy định giao dịch có giá trị lớn, đại biểu đề nghị nên quy định cụ thể mức này trong luật để dễ theo dõi thực hiện và bảo đảm giá trị pháp lý. Trường hợp cần thiết thì mới giao cho Chính phủ, không nên giao cho Thủ tướng Chính phủ thay đổi mức này. Trên thực tế, quy định mức giao dịch có giá trị lớn được Thủ tướng Chính phủ quy định trong 10 năm vừa qua cũng không thay đổi. Hiện nay, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng, có thể xem xét tăng mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 500 triệu đồng.

Về cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, dự thảo mới chỉ đề cập đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, chưa đề cập tới cá nhân Việt Nam có ảnh hưởng chính trị. Như vậy mới đáp ứng được yêu cầu phòng chống rửa tiền của nước ngoài, phục vụ hội nhập, chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống rửa tiền, vi phạm pháp luật và tội phạm ở Việt Nam với chính công dân Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Phương