Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2024 tăng trưởng 6,13% đến 6,48%

Đánh giá năm 2024 là một năm không mấy dễ dàng với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng vì những khó khăn trong nội tại nền kinh tế từ năm 2023 vẫn tiếp tục kéo dài, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã đưa ra các kịch bản dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024.

Theo Kịch bản 1, tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 6,13%. Và 6,48% trong Kịch bản 2. Xuất khẩu cả năm dự báo tăng 4,02% trong Kịch bản 1 và tăng 5,19% trong Kịch bản 2. Thặng dư thương mại dự báo tương ứng ở các mức 5,64 tỷ USD và 6,26 tỷ USD. Lạm phát bình quân năm 2024 dự báo lần lượt ở mức 3,94% và 3,72%.

Tại hội thảo, các chuyên gia bàn luận về các hướng để có thể đẩy cao tăng trưởng kinh tế.

Để đạt được mức tăng trưởng cao trong năm 2024, các chuyên gia nhấn mạnh việc ưu tiên chính sách cần tiếp tục tập trung vào thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế, trên cơ sở cải thiện vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô và đổi mới hệ thống thể chế kinh tế theo hướng thân thiện hơn với đổi mới sáng tạo và môi trường, gắn với xử lý hiệu quả những rủi ro trong môi trường kinh tế quốc tế đầy biến động.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trang Linh -

Ninh Tùng