Dự cảm kinh tế 2024 của doanh nghiệp

2023 là năm có nhiều khó khăn, thách thức với cộng đồng doanh nghiệp. Xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và tiêu thụ nội địa đều giảm mạnh, chỉ có lượng hàng tồn kho gia tăng…Vậy trong năm mới 2024 liệu triển vọng kinh tế có tươi sáng hơn? Phóng viên THQH đã ghi nhận các ý kiến các doanh nghiệp về dự cảm cho nền kinh tế năm nay.

Trong bối cảnh thị trường thế giới còn diễn biến khó lường,  thì năm nay, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức nhiều hơn là cơ hội.

Theo khảo sát mới đây của Ban Nghiên cứu kinh tế tư nhân về triển vọng của doanh nghiệp trong năm 2024 cho thấy: có đến 63,8% DN được khảo sát vẫn đánh giá tiêu cực hoặc rất tiêu cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong 12 tháng tới. Số doanh nghiệp đánh giá rất tích cực hoặc tích cực chỉ chiếm 12,4%. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp cũng đã dự trù  những khó khăn phía trước để tiếp tục chuẩn bị chiến lược  và nguồn lực vượt qua năm 2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Thế Anh