Du hành thời gian với sân khấu thực cảnh "tinh hoa Bắc Bộ"

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của các quốc gia ngày càng ảnh hưởng lẫn nhau, các ngành công nghiệp văn hóa chính là một tài sản chiến lược trong chính sách ngoại giao, hợp tác quốc tế và giúp củng cố tính độc đáo của quốc gia.

Làm thế nào để công nghiệp văn hóa ở nước ta cất cánh, phát triển? Làm thế nào để những giá trị văn hóa của dân tộc thực sự được tôn vinh và hấp dẫn được du khách trong nước và toàn cầu? Ngay sau đây chúng ta cùng đến với cách làm của đạo diễn Việt Tú – một người đã và đang mang trong mình khát vọng tôn vinh văn hóa dân tộc. 

Tinh hoa Bắc Bộ, tự hào là sân khấu “thực cảnh” đầu tiên tại Việt Nam - khẳng định dấu ấn của một vở diễn hàng đầu, tôn vinh vẻ đẹp văn hoá Việt.

Mời quý vị theo dõi chương trình! 

Hồng Dũng