Dự kiến áp giá trần với sách giáo khoa

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính xây dựng và trong quá trình lấy ý kiến.

Theo đó, sách giáo khoa là một trong 4 mặt hàng dự kiến được nhà nước định giá, bởi sách giáo khoa là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Theo phương án Bộ Tài chính đề xuất, nhà xuất bản quyết định giá của sách giáo khoa nhưng không vượt quá mức trần do nhà nước quy định. Trước đó, mặt hàng này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ sung vào danh mục do nhà nước định giá và Nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV cũng đã thống nhất chủ trương.